Ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06, με μονό κύλινδρο, για δίφυλλη ανοιγόμενη γκαραζόπορτα με μηχανισμό

Ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06, με μονό κύλινδρο, για δίφυλλη ανοιγόμενη γκαραζόπορτα με μηχανισμό. Κλειδώνει με το κλείσιμο της πόρτας και ανοίγει ηλεκτρικά.

Κατάλληλη για δίφυλλη ανοιγόμενη αυλόπορτα. Διαθέτει αντίκρυσμα δαπέδου για κατακόρυφη εγκατάσταση. Είναι κουτιαστή, με διπλό πηνίο ενεργοποίησης και μονό κύλινδρο, με περιστρεφόμενη γλώσσα, Ευρωπαϊκού προφίλ και συνοδεύεται από 3 κλειδιά. Με το κλείσιμο της πόρτας κλειδώνει αυτόματα μηχανικά. Ξεκλειδώνει ηλεκτρικά, συνήθως με με ηλεκτρικό σήμα 12 VAC από τον πίνακα ελέγχου του αυτοματισμού, κατά το άνοιγμα ή μηχανικά με το κλειδί από την πλευρά που είναι τοποθετημένη (πχ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος). Αντοχή σε κάθετη φόρτιση: τουλάχιστον 540 Kg.

Για να παραγγείλετε αυτό το προϊόν καλέστε μας στο τηλ 210.555.0632 ή αγοράστε το online από το eshop μας.

Ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06, με μονό κύλινδρο, για δίφυλλη ανοιγόμενη γκαραζόπορτα με μηχανισμό

Η ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06 είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε δίφυλλες αυλόπορτες (γκαραζόπορτες). Τοποθετείται από την πλευρά που ανοίγει η πόρτα στο πρωτεύον φύλλο. (πρωτεύον είναι το φύλλο που ανοίγει πρώτο και κλείνει τελευταίο) Η ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06 κλειδώνει μηχανικά και ξεκλειδώνει ηλεκτρικά. Όταν η γλώσσα της κλειδαριάς έρθει σε επαφή με το αντίκρυσμα κλειδώνει μηχανικά ενώ ξεκλειδώνει ηλεκτρικά με τάση 12VAC ή χειροκίνητα με κλειδί. 

Προσφέρει ασφάλεια αφού κλειδώνει τις αυλόπορτες αλλά και έξτρα προστασία από ανεμοπιέσεις στην κλειστή θέση. 

Περιλαμβάνει αντίκρυσμα δαπέδου για τη γλώσσα της κλειδαριάς και μονό κύλινδρο Ευρωπαϊκού προφίλ, τύπου VIRO 975 μέσω του οποίου μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την κλειδαριά με κλειδί. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από την πλευρά που είναι τοποθετημένη η κλειδαριά. 

Η κλειδαριά Viro V06 μπορεί εκτός από αυτόματες ανοιγόμενες γκαραζόπορτες μπορεί να τοποθετηθεί και σε χειροκίνητες αυλόπορτες. 

Τα σημεία που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι τα εξής:

 • Υψηλής ποιότητας και αντοχής
 • Αντοχή σε κάθετο φορτίο τουλάχιστον 540 kg.
 • Αξιόπιστη λειτουργία. 
 • Λόγω της μονής περιστρεφόμενης γλώσσας (σε σχέση με τις κλειδαριές που διαθέτουν κύρια και βοηθητική γλώσσα) είναι περισσότερο ανεκτική σε ότι αφορά την ευθυγράμμιση και το διάκενο κλειδαριάς-αντικρύσματος.
 • Διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας (SERVICE FUNCTION ή SECURITY FUNCTION)
 • Η ίδια κλειδαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αριστερό και σε δεξιό φύλλο. Επίσης με τοποθέτηση του κατάλληλου αντικρύσματος μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα. 
 • Μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε κύλινδρο ευρωπαϊκού προφίλ αρκεί να ταιριάζουν οι διαστάσεις. (διπλό, κύλινδρο με κλειδιά ασφαλείας κτλ) 

 

Σχεδιάγραμμα ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Σχεδιάγραμμα ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Διαστάσεις ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Διαστάσεις ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Διαστάσεις αντικρύσματος δαπέδου VIRO 9986

αντίκρυσμα δαπέδου Viro V06

Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Όταν η πόρτα πλησιάζει στην κλειστή θέση η γλώσσα της κλειδαριάς ακουμπάει στο αντίκρυσμα δαπέδου, περιστρέφεται και κλείνει. Η πόρτα είναι ασφαλισμένη και για να ανοίξει πρέπει να ξεκλειδώσει η κλειδαριά. 

Η κλειδαριά ξεκλειδώνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • Με ηλεκτρικό σήμα 12 VAC το οποίο μπορεί να δοθεί με τους παρακάτω τρόπους:
  • Για αυτόματες ανοιγόμενες γκαραζόπορτες με μηχανισμό μέσω του πίνακα ελέγχου. Με την εντολή ανοίγματος της πόρτας ο πίνακας δίνει σήμα στην κλειδαριά για άνοιγμα. (προσοχή: πρέπει ο πίνακας να είναι συμβατός)
  • Για χειροκίνητες γκαραζόπορτες μέσω μπουτόν με μετασχηματιστή. (μπουτόν και μετασχηματιστή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών)
 • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με κλειδί. Το άνοιγμα με κλειδί μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την πλευρά που έχει τοποθετηθεί η κλειδαριά. 

Η ηλεκτρική κλειδαριά Viro V06 διαθέτει 2 τρόπους λειτουργίας:

 • SERVICE FUNCTION. Το εξάρτημα F είναι στη θέση του. (είναι  ο εργοστασιακά ρυθμισμένος τρόπος λειτουργίας) Με το που δοθεί η εντολή στην κλειδαριά αυτή ανοίγει και παραμένει ανοικτή άσχετα από το εάν η πόρτα θα κινηθεί. Για να κλειδώσει η κλειδαριά θα πρέπει η πόρτα να ανοίξει έστω και λίγο και μετά να ξανακλείσει. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι κατάλληλος για τις περισσότερες περιπτώσεις (χειροκίνητες και ηλεκτρικές πόρτες).
 • SECURITY FUNCTION. Πρέπει να αφαιρεθεί το εξάρτημα F. Σε αυτή τη περίπτωση η το ξεκλείδωμα πραγματοποιείται όταν δοθεί η εντολή αλλά ταυτόχρονα ανοίξει και η πόρτα έστω και λίγο. (τουλάχιστον τόσο ώστε να έρθει η γλώσσα σε λοξή θέση). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα αφού δεν υπάρχει καλός συντονισμός εντολής και ανοίγματος της πόρτας.

Και στις δύο περιπτώσεις η κλειδαριά μετά το άνοιγμα ξανακλειδώνει μόνο όταν έρθει η πόρτα στην κλειστή θέση. 

 

SERVICE FUNCTION - SECURITY FUNCTION

SERVICE-SECURITY FUNCTION

Εγκατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς VIRO V06

Κατά την εγκατάσταση της κλειδαριάς VIRO V06 τοποθετούμε την κλειδαριά πάνω στο πρωτεύον φύλλο και το αντίκρυσμα στο δάπεδο.

Το δευτερεύον φύλλο πλησιάζει στην κλειστή θέση πρώτο και και σταματάει στο μηχανικό στοπ της πόρτας. Στη συνέχεια έρχεται το πρωτεύον φύλλο το οποίο πρέπει να διαθέτει "μπινί" (πατούρα η οποία συγκρατεί το δευτερεύον φύλλο στην κλειστή θέση) και ασφαλίζει το δευτερεύον φύλλο.  Η γλώσσα η οποία είναι σε λοξή θέση ακουμπάει στο αντίκρυσμα και έρχεται σε ευθεία θέση. Για σωστό κλείδωμα πρέπει να έχουμε πολύ μικρή ανοχή (1mm περίπου). 

κατακόρυφη εγκατάσταση κλειδαριάς Viro V06 (δίφυλλη αυλόπορτα)

Ουσιαστικά η κλειδαριά ασφαλίζει το πρωτεύον φύλλον και το δευτερεύον φύλλο συγκρατείται σταθερό από το πρωτεύον φύλλο και το μηχανικό στοπ.

Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλειδαριάς απαιτείται καλή στεγάνωση ή/και ένα προστατευτικό γείσο όπως στο σχήμα παραπάνω για προστασία από την υγρασία. 

 

Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς VIRO V06

Η σύνδεση της ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06 γίνεται με δύο αγωγούς 2×1 mm²  που παρέχουν τάση 12 VAC:

σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

Βίντεο σύνδεσης και εγκατάστασης ηλεκτρικής κλειδαριάς Viro V06

 

 

Παρουσίαση εταιρείας Viro

 

Πότε απαιτείται η τοποθέτηση ηλεκτρικής κλειδαριάς

 • Όταν ο ανοιγόμενος μηχανισμός δεν είναι μη αντιστρέψιμος. Δηλαδή δεν ασφαλίζει στην κλειστή θέση.
 • Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια.
 • Όταν υπάρχουν ισχυρές ανεμοπιέσεις και ιδιαίτερα όταν η πόρτα είναι τυφλή. 
 • Συνήθως οι περισσότεροι αυτοματισμού απαιτούν ηλεκτρική κλειδαριά όταν το θυρόφυλλο είναι μεγαλύτερο από 2,0-2,5m.

 

Οδηγίες στα Αγγλικά για τις κλειδαριές VIRO V83 (7912, 7913, 7914, 7917), V06 (1.7918), V90 (7928, 7922, 7923, 7924, 7927) και V9083 (9083, 9087)