Επικοινωνία

Gate-Automation

Θέση Ξεροπήγαδο (σε 1 χλμ από έξοδο 1 της Αττικής οδού)
Μάνδρα Αττικής 19600 ΤΘ 2249

τηλ: 2105550632 - email: info@gate-automation.gr

Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ
ΑΦΜ: 800799978 ΔΟΥ: Ελευσίνας
Αρ. ΓΕΜΗ: 141297609000