Μοτέρ ρολών

Κεντρικά μοτέρ για ρολά που έχουν άξονα με ελατήρια