Εξωτερικές κεραίες μηχανισμών

Εξωτερικές κεραίες μηχανισμών γκαραζοπορτών για ενίσχυση σήματος τηλεχειριστηρίων.